luchttalent.nlinfratalent.eucitytalent.nlVacature plaatsen

Waterschap Hollandse Delta

Branche: Weg- en Waterbouw

Wie zijn wij

Het water in Zuid-Holland zuid is onze verantwoordelijkheid

Hollandse Delta is een van de grotere waterschappen in ons land. Wij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit en de kwantiteit van het oppervlaktewater van de Zuid-Hollandse eilanden. Onze taak is veiligheid te bieden tegen wateroverlast, veilige vaarwegen en voldoende en schoon oppervlaktewater.

Daarnaast beheren en onderhouden wij wegen en fietspaden in ons 100.000 ha grote gebied, en we zuiveren het rioolwater van zo'n miljoen inwoners en bedrijven in 22 rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Onze hoofdvestiging staat in Ridderkerk. Hollandse Delta heeft 540 medewerkers, van wie ruim 300 op kantoor werken. Onze medewerkers buitendienst werken als ratten- en mollenvanger, onderhouden en beheren sluizen, wegen en waterkeringen verzorgen of werken op een rioolwaterzuivering.  

Wat doen wij

Op Voorne-Putten en Rozenburg, Goeree-Overflakkee, IJsselmonde, De Hoeksche Waard en het Eiland van Dordrecht zorgen wij allereerst voor de instandhouding van vaarwegen in Zuid-Holland zuid (om precies te zijn: in het Brielse Meer, het Waaltje, de Gaatkensplas en de Koedoodseplas). Wij bewaken daarnaast de conditie van de waterkeringen. Dat zijn duinen, dijken en kades die ons gebied tegen het omringende water beschermen. Verder zorgen wij voor het water in sloten en (binnendijkse) wateren; door het gebied te bemalen of door middel van inlaten kan het waterpeil worden beïnvloed. Overtollig water voeren we af, tekorten vullen we aan. Zo bewaken en verbeteren we de kwaliteit van het water, zodat mensen kunnen wonen, werken en recreëren in een gebied met voldoende en veilig water.

We beheren ook alle wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom van Zuid-Holland zuid (met uitzondering van Eiland van Dodrecht). In totaal gaat het om zo'n 1600 kilometer, meestal door polders en over dijken. In de bermen langs deze wegen maaien we het gras en snoeien struiken en bomen. Tot slot zuiveren we in rioolwaterzuiveringsinstallaties het afvalwater dat afkomstig is van huishoudens en bedrijven. Na dit volautomatische proces wordt het gezuiverde afvalwater weer geloosd op rijkswater of eigen wateren.

Handhaving en het verlenen van vergunningen hoort ook bij ons. Boeren en tuinderijen mogen volgens hun vergunning bepaalde stoffen in de sloten lozen; ons waterschap heeft daarbij een controlerende functie.

Onze organisatie bestaat uit uiteenlopende mensen die met elkaar dit brede takenpakket vervullen. We gaan heel informeel met elkaar om, noemen iedereen bij de voornaam en komen zonder opsmuk naar het werk. We zijn een organisatie van techneuten en vakidioten die er samen plezier in hebben om hard te werken en hoge kwaliteit te leveren. We hebben communicatiemedewerkers, personeelsfunctionarissen, medewerkers financiën in dienst, maar ook medewerkers waterkwaliteit of waterkwantiteit, en medewerkers elektrotechniek die bijvoorbeeld zorgen voor het onderhoud van kleine sluizen en gemalen. Medewerkers groenvoorziening zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van bermen, struiken en bomen langs onze wegen en we hebben universitair geschoolde waterbeheerkundige.

Wat leer jij van ons

Als je bij ons komt werken, ben je verzekerd van een afwisselende baan. Bovendien werk je mee aan de veiligheid in je eigen omgeving; dat geeft veel voldoening. Niet iedereen weet dat de watergrens bij Amersfoort ligt. Als wij niet zorgen voor stevige dijken, staat alles tot aan Amersfoort onder water.

Voor nieuwe collega’s bieden wij een introductieprogramma, waarin je gedurende een dag hoort wat het waterschap allemaal doet. Dat is het moment waarop we je ervan willen doordringen dat alle aspecten van ons werk belangrijk zijn voor het eindresultaat.

We hebben geen vast intern opleidingsprogramma, daarvoor zijn de functies te divers. Wel is er veel mogelijk op het gebied van opleidingen en studie; als je functie dit vereist, geven wij je gelegenheid om bij te scholen.

Waarom ben jij belangrijk voor ons

Ons waterschap is een organisatie die verandert onder invloed van onze omgeving. Wij moeten daarom steeds opnieuw stroomlijnen en onszelf duidelijk positioneren. Daarom zoeken we veranderingsgezinde, enthousiaste en praktische collega’s die bij willen dragen aan een goed waterbeheer. Regelmatig hebben we vacatures, zoals projectmanagers op het niveau van hbo-civiele techniek, medewerkers werkvoorbereiding of procesoperators op onze waterzuiveringsinstallaties, Of we hebben we een secretaresse nodig, of een nieuwe collega bij financiën. Als de functie en onze organisatie je aanspreken, maken we heel graag nader met je kennis.

Terug naar boven

Contact

Personeel & Organisatie (1)
Afdeling Personeel & Organisatie, Kwaliteit, Arbo en Milieu
Servicedesk PK, Personeel & Organisatie, Kwaliteit, Arbo en Milieu
Telefoon:088 - 974 32 22
Kwaliteit (1)
Afdeling Personeel & Organisatie, Kwaliteit, Arbo en Milieu
Servicedesk PK, Personeel & Organisatie, Kwaliteit, Arbo en Milieu
Telefoon:088 - 974 32 22
Arbo en Milieu (1)
Afdeling Personeel & Organisatie, Kwaliteit, Arbo en Milieu
Servicedesk PK, Personeel & Organisatie, Kwaliteit, Arbo en Milieu
Telefoon:088 - 974 32 22
Terug naar boven

Foto & Video

  • Waterschap Hollandse Delta

    Ons waterschap is een organisatie die verandert onder invloed van onze omgeving. Wij moeten daarom steeds opnieuw stroo...
  • Waterschap Hollandse Delta

    Ons waterschap is een organisatie die verandert onder invloed van onze omgeving. Wij moeten daarom steeds opnieuw stroo...